ไปยังเว็บไซต์หลัก

Asset-3@4x.png
Positions_Banner-02

นักศึกษาฝึกงาน

ธุรการประสานงานขาย

จำนวนที่รับ

3 อัตรา

ค่าตอบแทน

-

อายุ

-

เพศ

ชาย, หญิง

ระดับการศึกษา

-

สาขาวิชา

ไม่จำกัด

ประสบการณ์

-

ลักษณะงานที่ทำ

  • จัดการเอกสาร ตามระบบที่บริษัทออกแบบไว้
  • ประสานงานกับทีมฝ่ายขาย ลูกค้า และทีมอื่นๆ

คุณสมบัติ

  • สนใจงานด้านพลังงานสะอาด
  • ชอบงานประสานงานติดต่อผู้คน
  • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

ทำงานร่วมกับ

  • ผู้จัดการฝ่าย, ทีมการขาย ทีมการตลาด และธุรการ

———————————————————————————–

สิทธิพิเศษ

  • ได้โอกาสสร้างทักษะจากการทำงานจริง
  • ได้รับ ใบประกาศ หรือใบรับรองจากบริษัท
  • ได้สิทธิ์พิเศษในการคัดเลือกเข้าเป็นบุคลากร
*แนบได้เฉพาะไฟล์ pdf, jpg, png ขนาด ไม่เกิน 1 MB สูงสุดไม่เกิน 5 ไฟล์