ไปยังเว็บไซต์หลัก

Asset-3@4x.png
Positions_Banner-04

นักศึกษาฝึกงาน

Editor

จำนวนที่รับ

3 อัตรา

ค่าตอบแทน

-

อายุ

-

เพศ

ชาย, หญิง

ระดับการศึกษา

-

สาขาวิชา

ไม่จำกัด

ประสบการณ์

-

ลักษณะงานที่ทำ

  • ออกแบบ และตัดต่อ VDO ให้ออกมาดูน่าสนใจ
  • ทำงานตามที่ Creator มอบมายงาน ตามตารางงาน
  • นำเสนอ Ideas ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด

คุณสมบัติ

  • มีพื้นฐานการใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro
  • ชื่นชอบ และ ติดตาม สื่อ Youtube และรายการด้านพลังงานเทคโนโลยี ทั้งไทย และ ต่างประเทศ
  • มีความคิดสร้างสรรค์

ทำงานร่วมกับ

  • ฝ่ายขาย การตลาด กราฟิก วิดีโอ และ Present แผนงานต่อหัวหน้าฝ่าย

———————————————————————————–

สิทธิพิเศษ

  • ได้โอกาสสร้างทักษะจากการทำงานจริง
  • ได้รับ ใบประกาศ หรือใบรับรองจากบริษัท
  • ได้สิทธิ์พิเศษในการคัดเลือกเข้าเป็นบุคลากร
*แนบได้เฉพาะไฟล์ pdf, jpg, png ขนาด ไม่เกิน 1 MB สูงสุดไม่เกิน 5 ไฟล์