ไปยังเว็บไซต์หลัก

Asset-3@4x.png
Positions_Banner-04

นักศึกษาฝึกงาน

Camera man

จำนวนที่รับ

3 อัตรา

ค่าตอบแทน

-

อายุ

-

เพศ

ชาย, หญิง

ระดับการศึกษา

-

สาขาวิชา

ไม่จำกัด

ประสบการณ์

-

ลักษณะงานที่ทำ

 • ประสานงานร่วมกับทีม Creator และ Editor
 • จัดองค์ประกอบของ VDO ให้สมบูรณ์
 • ออกหน้างาน ถ่ายทำ ร่วมกับฝ่ายขาย

คุณสมบัติ

 • สามารถใช้กล้อง Mirrorless ทั้งการถ่ายภาพนิ่ง และ VDO เบื้องต้นได้
 • รู้จักการเก็บอุปกรณ์กล้องอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย
 • พร้อมเรียนรู้มุมมองการถ่ายใหม่ๆ
 • มีความคิดสร้างสรรค์

ทำงานร่วมกับ

 • ฝ่ายขาย การตลาด กราฟิก วิดีโอ และ Present แผนงานต่อหัวหน้าฝ่าย

———————————————————————————–

สิทธิพิเศษ

 • ได้โอกาสสร้างทักษะจากการทำงานจริง
 • ได้รับ ใบประกาศ หรือใบรับรองจากบริษัท
 • ได้สิทธิ์พิเศษในการคัดเลือกเข้าเป็นบุคลากร
*แนบได้เฉพาะไฟล์ pdf, jpg, png ขนาด ไม่เกิน 1 MB สูงสุดไม่เกิน 5 ไฟล์