ไปยังเว็บไซต์หลัก

Asset-3@4x.png
Positions_Banner-09

Data Center (Clerical Officer)

จำนวนที่รับ

1 อัตรา

ค่าตอบแทน

13,000

อายุ

21 - 30 ปี

เพศ

หญิง

ระดับการศึกษา

ไม่จำกัด

สาขาวิชา

ไม่จำกัด

ประสบการณ์

ไม่จำกัด

ลักษณะงานที่ทำ

 • ติดตามการบันทึกข้อมูลของฝ่ายขาย
 • ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลฝ่ายขาย
 • จัดตารางข้อมูลให้เป็นระเบียบตามพื้นฐานบริษัท
 • ดึงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบของกราฟ
 • ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ
 • เก็บบันทึกข้อมูลของสินค้า
 • บันทึกการนำเข้า-ส่งออกสินค้า

คุณสมบัติ

 • ชอบการวิเคราะห์ และจัดการระบบ
 • การสังเกตการณ์
 • จดจำรายละเอียดข้อมูลได้แม่นยำ
 • มีความคิดสร้างสรรค์
 • สามารถใช้งาน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Microsoft Word, Excel, Power Point) ได้ดีมาก

ทำงานร่วมกับ

 • ผู้จัดการฝ่าย, ทีมการขาย, และทีมการตลาด

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม, โบนัส
 • ค่าเดินทาง, ชุดพนักงาน
*ข้อมูลที่กรอกต้องเป็นข้อมูลจริง
**ข้อมูลนี้ทางบริษัทจะเก็บบันทึกไว้ภายใน และไม่มีสิทธิเผยแพร่
*แนบได้เฉพาะไฟล์ pdf, jpg, png ขนาด ไม่เกิน 2 MB สูงสุดไม่เกิน 5 ไฟล์