ไปยังเว็บไซต์หลัก

Asset-3@4x.png
Positions_Banner-03

ธุรการ ประสานงาน

จำนวนที่รับ

1 อัตรา

ค่าตอบแทน

13,000+

อายุ

24 - 35 ปี

เพศ

หญิง

ระดับการศึกษา

ปริญญาตรี

สาขาวิชา

ไม่จำกัด

ประสบการณ์

1 ปีขึ้นไป

ลักษณะงานที่ทำ

 • จัดเก็บเอกสารทางด้านงานธุรการ และรับ-ส่งเอกสาร
 • จัดทำเอกสาร หรือหนังสือทั่วไป
 • ดูแลแบบฟอร์มประเภทต่างๆ
 • ดำเนินงานเกี่ยวกับงานการเงินและดูแลการเบิกจ่ายวัสดุสำนักงานของหน่วยงาน
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการลาประเภทต่าง ๆ ของพนักงานส่วนแผนงาน
 • จัดเตรียมเอกสารการประชุม ดำเนินการธุรการงานประชุมของหน่วยงาน
 • เป็นหน่วยกลางที่ให้บริการการพิมพ์และสำเนาเอกสาร
 • ประสานงานทั่วไปกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
 • จัดทำ ออกบิลของบริษัท
 • ประสานการกับทุกฝ่ายในบริษัท
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทำงานร่วมกับ

 • ผู้เข้าบริการ ผู้จัดการฝ่ายขาย ทีมช่าง และฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเอกสาร

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม, โบนัส, ชุดพนักงาน, เบี้ยเลี้ยง
*ข้อมูลที่กรอกต้องเป็นข้อมูลจริง
**ข้อมูลนี้ทางบริษัทจะเก็บบันทึกไว้ภายใน และไม่มีสิทธิเผยแพร่
*แนบได้เฉพาะไฟล์ pdf, jpg, png ขนาด ไม่เกิน 2 MB สูงสุดไม่เกิน 5 ไฟล์