ไปยังเว็บไซต์หลัก

Asset-3@4x.png
cover-ads-manager-employee

เจ้าหน้าที่การตลาด (Ads) พลังงานสะอาด

จำนวนที่รับ

1 อัตรา

ค่าตอบแทน

16k++

อายุ

25 - 32 ปี

เพศ

ชาย

ระดับการศึกษา

ป.ตรี ขึ้นไป

สาขาวิชา

ไม่จำกัด

ประสบการณ์

2 ปีขึ้นไป

ลักษณะงานที่ทำ

 • วางแผน การตลาด Online / Offline
 • ใช้เครื่องมือการสื่อสาร การตลาดได้ดี
 • ออกแบบ Marketing Communication (Ads, Sale Promotion, Online Media, Brand, Research, Website)
 • ออกแบบ วางแผนและพัฒนา Content คุณภาพ
 • ยิงโฆษณา ตามกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการวิเคราะห์ (ได้ทุก Platform)
 • Report แผนงานและความคืบหน้าของ Ads
 • ลงพื้นที่ สำรวจ หาแนวทาง และวิเคราะห์ข้อมูลได้
 • ควบคุม ดูแล ติดตามแผนงานตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • มีความพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองอยู่ตลอด
 • มีความรู้เรื่องกราฟิก และสามารถใช้งานได้เบื้องต้น
 • มีความรับผิดชอบต่อเวลาที่ได้รับมอบหมาย
 • มีความสามรถด้านการสื่อสาร ประสานงาน
 • Empathy

ทำงานร่วมกับ

 • ทีมการตลาด ทีมฝ่ายขาย และ Present แผนงานต่อหัวหน้าฝ่าย

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม,โบนัส,ค่าเดินทาง,ชุดพนักงาน,วันหยุดประจำปี, พักร้อน, ประกันสุขภาพ
*ข้อมูลที่กรอกต้องเป็นข้อมูลจริง
**ข้อมูลนี้ทางบริษัทจะเก็บบันทึกไว้ภายใน และไม่มีสิทธิเผยแพร่
*แนบได้เฉพาะไฟล์ pdf, jpg, png ขนาด ไม่เกิน 2 MB สูงสุดไม่เกิน 5 ไฟล์