ไปยังเว็บไซต์หลัก

Asset-3@4x.png
Positions_Banner-07

บัญชี และการเงิน

จำนวนที่รับ

1 อัตรา

ค่าตอบแทน

ไม่ระบุ

อายุ

24 - 35 ปี

เพศ

หญิง

ระดับการศึกษา

ไม่จำกัด

สาขาวิชา

บัญชีหรือการเงิน

ประสบการณ์

2 ปีขึ้นไป

ลักษณะงานที่ทำ

 • ทำบัญชีต้นทุนของผลิตภัณฑ์
 • ทำบัญชีต้นทุนแยกประเภทตามแผนกผลิต
 • ทำรายงานสินค้าคงเหลือทุกเดือน
 • จัดทำรายงานสรุปยอดของการผลิตที่ผลิตได้ในแต่ละเดือน
 • ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงิน
 • ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน, ตรวจสอบการคำนวณ และการอนุมัติ ตรวจสอบความถูกต้องกับกฎเกณฑ์ และเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
 • จัดทำรายงานภาษีซื้อ (ภง.30), ภงด.1, ภงด.3, ภงด.53, สปส.10-1
 • จัดทำใบสำคัญกำกับภาษี
 • ตรวจสอบความถูกต้องของบันทึกการจ่ายเงินจากใบสำคัญจ่ายเงิน
 • จัดเก็บใบสำคัญจ่ายเช็คเรียงตามเลขที่ใบสำคัญจ่ายให้สามารถอ้างอิงได้สะดวกรวดเร็วในภายหลัง
 • บันทึกบัญชีสำหรับการซื้อ
 • จัดทำสรุปยอดในสมุดรายวันซื้อ และจัดทำใบสำคัญทั่วไป พร้อมทั้งบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องทุกสิ้นเดือน

ทำงานร่วมกับ

 • ทุกฝ่าย

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม, โบนัส, ค่าคอมมิชชั่น
*ข้อมูลที่กรอกต้องเป็นข้อมูลจริง
**ข้อมูลนี้ทางบริษัทจะเก็บบันทึกไว้ภายใน และไม่มีสิทธิเผยแพร่
*แนบได้เฉพาะไฟล์ pdf, jpg, png ขนาด ไม่เกิน 2 MB สูงสุดไม่เกิน 5 ไฟล์