ไปยังเว็บไซต์หลัก

Asset-3@4x.png
Positions_Banner-08

นักศึกษาฝึกงาน

ช่าง

จำนวนที่รับ

3 อัตรา

ค่าตอบแทน

-

อายุ

-

เพศ

ชาย

ระดับการศึกษา

-

สาขาวิชา

ไม่จำกัด

ประสบการณ์

-

ลักษณะงานที่ทำ

  • บริการ ตรวจเช็ค ซ่อมบำรุงรถ และอุปกรณ์ไฟฟ้า
  • จัดส่งสินค้า และประสานงานกับฝ่ายขาย

คุณสมบัติ

  • มีความสนใจเรื่องไฟฟ้า รถพลังงานไฟฟ้า , โซลาร์เซลล์
  • มีความรู้ความสามารถ ด้านช่าง
  • มีความคิดสร้างสรรค์

ทำงานร่วมกับ

  • ฝ่ายขาย การตลาด ช่างไฟฟ้า และช่างติดตั้ง

———————————————————————————–

สิทธิพิเศษ

  • ได้โอกาสสร้างทักษะจากการทำงานจริง
  • ได้รับ ใบประกาศ หรือใบรับรองจากบริษัท
  • ได้สิทธิ์พิเศษในการคัดเลือกเข้าเป็นบุคลากร
*แนบได้เฉพาะไฟล์ pdf, jpg, png ขนาด ไม่เกิน 1 MB สูงสุดไม่เกิน 5 ไฟล์