นักศึกษาฝึกงาน

กำลังเปิดรับ

10

ตำแหน่ง

ตำแหน่ง

จำนวนที่รับ

ช่าง

สาขา ไม่จำกัด

3 อัตรา

เปิดรับ

Website Programmer

สาขา ไม่จำกัด

3 อัตรา

เปิดรับ

เจ้าหน้าที่การตลาด

สาขา ไม่จำกัด

3 อัตรา

เปิดรับ

ธุรการประสานงานขาย

สาขา ไม่จำกัด

3 อัตรา

เปิดรับ

วิศวกรไฟฟ้า

สาขา ไฟฟ้า

3 อัตรา

เปิดรับ

พิธีกรหน้ากล้อง

สาขา ไม่จำกัด

3 อัตรา

เปิดรับ

Camera man

สาขา ไม่จำกัด

3 อัตรา

เปิดรับ

Editor

สาขา ไม่จำกัด

3 อัตรา

เปิดรับ

Creative

สาขา ไม่จำกัด

3 อัตรา

เปิดรับ

Graphic

สาขา ไม่จำกัด

3 อัตรา

เปิดรับ