นักศึกษาฝึกงาน

กำลังเปิดรับ

10

ตำแหน่ง

ตำแหน่ง

จำนวนที่รับ

ช่าง

สาขา ไม่จำกัด

3 อัตรา

เปิดรับ

Website Programmer

สาขา ไม่จำกัด

3 อัตรา

ปิดรับ

เจ้าหน้าที่การตลาด

สาขา ไม่จำกัด

3 อัตรา

ปิดรับ

เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย

สาขา ไม่จำกัด

3 อัตรา

เปิดรับ

วิศวกรไฟฟ้า

สาขา ไฟฟ้า

3 อัตรา

เปิดรับ

พิธีกรหน้ากล้อง

สาขา ไม่จำกัด

3 อัตรา

ปิดรับ

Camera man

สาขา ไม่จำกัด

3 อัตรา

ปิดรับ

Editor

สาขา ไม่จำกัด

3 อัตรา

ปิดรับ

Creative

สาขา ไม่จำกัด

3 อัตรา

ปิดรับ

Graphic

สาขา ไม่จำกัด

3 อัตรา

ปิดรับ