พนักงานประจำ

กำลังเปิดรับ

11

ตำแหน่ง

ตำแหน่ง

ประสบการณ์

จำนวนที่รับ

เจ้าหน้าที่การตลาด (Ads) พลังงานสะอาด

ป.ตรี ขึ้นไป

สาขา ไม่จำกัด

2 ปีขึ้นไป

1 อัตรา

เปิดรับ

Content Creator

ไม่จำกัด

สาขา ไม่จำกัด

1 ปีขึ้นไป

1 อัตรา

เปิดรับ

VIDEO EDITOR

ไม่จำกัด

สาขา ไม่จำกัด

1 ปีขึ้นไป

1 อัตรา

เปิดรับ

Technician Team (Solar cell)

ไม่จำกัด

สาขา ไม่จำกัด

1 ปีขึ้นไป

6 อัตรา

เปิดรับ

OFFICE ENGINEER

ปริญญาตรี

สาขา วิศวกรไฟฟ้า (มีใบ กว.)

2 ปีขึ้นไป

1 อัตรา

เปิดรับ

Data Center (Clerical Officer)

ไม่จำกัด

สาขา ไม่จำกัด

ไม่จำกัด

1 อัตรา

เปิดรับ

ENGINEER (ONSITE)

ปริญญาตรี

สาขา วิศวกรไฟฟ้า (มีใบ กว.)

2 ปีขึ้นไป

1 อัตรา

เปิดรับ

บัญชี และการเงิน

ไม่จำกัด

สาขา บัญชีหรือการเงิน

2 ปีขึ้นไป

1 อัตรา

เปิดรับ

Sales Co-ordinator (เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย)

ปริญญาตรี

สาขา ไม่จำกัด

2 ปีขึ้นไป

4 อัตรา

เปิดรับ

Sales Representative (ตัวแทนฝ่ายขาย)

ปริญญาตรี

สาขา ไม่จำกัด

5 ปีขึ้นไป

3 อัตรา

เปิดรับ

ธุรการ ประสานงาน

ปริญญาตรี

สาขา ไม่จำกัด

1 ปีขึ้นไป

1 อัตรา

เปิดรับ